This project is supported by a grant of Ministery of Research and Innovation, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166, within PNCDI III © Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iasi   

PUBLICATIONS

ARTICLES, BOOKS & BOOK Chapters  | WoS citation report for ReGrowEu publication The European Atlas of Resilience, Alexandru Bănică, Mihail Eva, Corneliu Iațu, Peter Nijkamp, Gabriela Carmen Pascariu (Editors), ISBN: 978-606-714-665-3 REZILIENȚĂ ȘI CONVERGENȚĂ REGIONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. Dezvoltări teoretice, studii empirice, politici, Peter Nijkamp, Gabriela Carmen Pascariu, Daniela-Luminița Constantin, Bogdana Neamțu (coordonatori), ISBN: 978-606-714-668-4, Policy papers o Reziliență economică a statelor membre UE la marea criză economică din perioada 2008 – 2013 | RO o Politica europeană de coeziune (în sprijinul rezilienței UE & a statelor membre)| RO o Politica de dezvoltare regională în România | RO ReGrowEU Brief o No. 2  RO | EN o No. 3 RO

Results.

ReGrowEU project
Obtained results by project members
© Centre for European Studies - Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Results.

PUBLICATIONS

ARTICLES, BOOKS & BOOK Chapters  | WoS citation report for ReGrowEu publication The European Atlas of Resilience, Alexandru Bănică, Mihail Eva, Corneliu Iațu, Peter Nijkamp, Gabriela Carmen Pascariu (Editors), ISBN: 978- 606-714-665-3 REZILIENȚĂ ȘI CONVERGENȚĂ REGIONALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. Dezvoltări teoretice, studii empirice, politici, Peter Nijkamp, Gabriela Carmen Pascariu, Daniela-Luminița Constantin, Bogdana Neamțu (coordonatori), ISBN: 978-606-714-668-4, Policy papers o Reziliență economică a statelor membre UE la marea criză economică din perioada 2008 – 2013 | RO o Politica europeană de coeziune (în sprijinul rezilienței UE & a statelor membre)| RO o Politica de dezvoltare regională în România | RO ReGrowEU Brief o No. 2  RO | EN o No. 3 RO